זכויות מטופלים בקופות החולים

א. מטופל דיאליזה הנוסע לטיפול בבי"ח או במכון לדיאליזה זכאי להשתתפות 100% מהוצאות נסיעה באוטובוס או 50% מהוצאות הנסיעה במונית או באמבולנס.
ב. מטופלי דיאליזה המקבלים קצבת נכות/קצבת זקנה/ הטבה סוציאלית בלבד שאין ביכולתם לשלם את דמי ההשתתפות בהוצאות רכישת תרופות, יפנו בבקשה למזכיר הסניף בקופ"ח על מנת לקבל הנחה בתשלום דמי ההשתתפות.
ג. מטופל דיאליזה שפונה לרופא מקצועי, מרפאת חוץ וכו' פטור מתשלום .( עבור טופס הפנייה (טופס 17)
ד. מטופל דיאליזה שנוסע לחו"ל זכאי להחזר בגין השתתפות בהוצאות טיפולי הדיאליזה בחו"ל עפ"י עלות טיפול דיאליזה המשולם בארץ. ההחזר יבוצע כנגד הצגת קבלות התשלום ובתאום עם מזכיר סניף קופ"ח בטרם הנסיעה.

איך ניתן לממש?

יש לפנות למזכיר הסניף בקופ"ח בה המטופל חבר ולצרף: אישור על קבלת טיפולי דיאליזה וסוג ההסעה הדרושה למטופל. אישור חודשי על תאריכי הטיפול והנסיעות. כרטיס הנסיעה באוטובוס או קבלות על תשלום למונית או אמבולנס. מטופלים בעלי הכנסה נמוכה או מקבלי קצבת נכות, זכאים לבקש השתתפות נוספת בהוצאות הנסיעה. לשם קבלת זכות זאת יש לפנות ללשכה לשירותים חברתיים במקום המגורים.

אנו מתחייבים שהפרטים שתמסרו ישארו חסויים ולעולם לא יועברו לגורם אחר.
בכל עת עומדת לכם הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות פעולה פשוטה של משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: info@inkf.org.il

כל הכתוב באתר זה הינו בגדר המלצה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או חוות דעת רפואית והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי מוסמך. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות שהיא לכל נזק שיגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.

© העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות (ע"ר) כל הזכויות שמורות
עיצוב והקמת אתר CASIRER DESIGN CASIRER DESIGN LOGO

כל הכתוב באתר זה הינו בגדר המלצה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או חוות דעת רפואית והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי מוסמך. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות שהיא לכל נזק שיגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.

© העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות (ע"ר)
כל הזכויות שמורות
עיצוב והקמת אתר CASIRER DESIGN CASIRER DESIGN LOGO

דילוג לתוכן