אודות העמותה

שלום רב!

עמותת חולי הכליות ובני משפחותיהם נוסדה בשנת 1999 ע”י שוקי לוסטיג ז”ל, לאור הצורך החיוני בגוף עצמאי וחזק לייצוגם בתחומי הטיפול הרפואי, הסוציאלי ובתחומי החיים השונים. העמותה פועלת למען קידום ושמירת זכויותיהם של חולי ומושתלי הכליות, להגנה על צורכיהם הבסיסיים, ולשיפור מתמיד באיכות חייהם ובתפקודם במעגל החיים והעבודה היומיומית. העמותה רואה חשיבות רבה בצורך להעלאת מודעות הציבור והמערכת הרפואית למניעת מחלות הכליה ולאבחון מוקדם. העמותה היא נציגת ה-IFKF בארץ, במסגרתה נוטלת חלק בפעילות הבינלאומית בתחום.

מטרות העמותה

  • הקניית הזכות לחולה לבחור מקום הטיפול
  • שמירת וקידום זכויות המטופלים (המוגדרות) בתחומי החקיקה והרווחה
  • סיוע למטופלים בנושאים שונים באמצעות המוקד לפניות מטופלים
  • פעילות הסברה בנושאים סוציאליים ורפואיים (כנסים, חומר הסברה, אתר אינטרנט)
    להגברת מודעות הציבור לאיתור מוקדם של מחלות כליה והשלכותיהן
  • חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה עם הצוותים המטפלים (עובדות סוציאליות , דיאטניות, אחיות ורופאים)
  • קידום נושא הגדרת תקני איכות לטיפול בדיאליזה
  • הגברת מודעות המשפחות והציבור הרחב לחשיבות תרומת איברים
  • ייצוג העמותה ומטרותיה ב-( I.F.K.F (International Federation of Kidney Foundations                                                           

                                                                                 אבי אברהם
                                                                                  יו”ר העמותה הנהלת העמותהאנו מתחייבים שהפרטים שתמסרו ישארו חסויים ולעולם לא יועברו לגורם אחר.
בכל עת עומדת לכם הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות פעולה פשוטה של משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: info@inkf.org.il

פתיחת צ'אט
צריך עזרה?
שלום,
איך אפשר לעזור לך?
דילוג לתוכן