זכויות מטופלים במס הכנסה

למטופל דיאליזה פטור מלא ממס הכנסה, היות ומוכר כנכה בשיעור 100% (נדרש שיעור נכות של לפחות 89.1%). הפטור הינו מיגיעה אישית (תקרת הפטור עפ"י קביעת מס הכנסה) לשכיר או לעצמאי העובד בתקופת הטיפולים. בנוסף- זכאות לפטור עד 59,520 ₪ (יש לבדוק במס הכנסה הסכום המדויק) לשנה שלמה על הכנסה שלא מגיעה אישית.

איך ניתן לממש?

יש להגיש בקשה לפטור במחלקת הפטורים שבמשרד פקיד השומה הקרוב לאזור המגורים – על פי אישור מועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי. הפטור הוא נפרד לכל שנת מס ( 365 יום). לתקופה שבין 185-364 יום הפטור הוא יחסי, כאשר על נכות זמנית של פחות מ- 185 יום בשנה לא קיימת זכאות לפטור.

חשוב מאוד להדגיש כי ישנה אפשרות לקבלת פטור ממס הכנסה למפרע (רטרואקטיבית) לפני טיפולי הדיאליזה, מהיום בו תוצאות בדיקות הדם הן: .(urea) מעל 80 מ"ג % אוריאה · .(creatinine) מעל 2.0 מ"ג % קריאטינין · זאת בתנאי שכושר עבודתו ו/או השתכרותו של החולה, ירד ב- 50% לפחות. 

איך ניתן לממש?

יש להגיש בקשה לוועדה רפואית (עלות וועדה זו כ- 450 ₪) לענייני מס הכנסה בביטוח לאומי. יש להכין: טופס בל 0169- כולל כל הנספחים נמצא במשרד פקיד השומה – מחלקת פטורים.
מסמכים רלוונטיים המפרטים מהות הבקשה ומחזקים אותה. (חוו"ד רפואית, בדיקות רפואיות, חוו"ד של רופא תעסוקתי, רופא מטפל וכו') העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות (ע"ר) ת.ד. 53404 , מיקוד- 91533 , ירושלים טלפון: 02-6730315 פקס: 02-6730316

חולה אי-ספיקת כליות שהתקיימו בו התנאים הנ"ל זכאי להגיש בקשה לוועדה רפואית רגילה וללא עלות כספית עוד בטרם החל בטיפולי דיאליזה.

אנו מתחייבים שהפרטים שתמסרו ישארו חסויים ולעולם לא יועברו לגורם אחר.
בכל עת עומדת לכם הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר, באמצעות פעולה פשוטה של משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: info@inkf.org.il

כל הכתוב באתר זה הינו בגדר המלצה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או חוות דעת רפואית והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי מוסמך. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות שהיא לכל נזק שיגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.

© העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות (ע"ר) כל הזכויות שמורות
עיצוב והקמת אתר CASIRER DESIGN CASIRER DESIGN LOGO

כל הכתוב באתר זה הינו בגדר המלצה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או חוות דעת רפואית והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי מוסמך. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות שהיא לכל נזק שיגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.

© העמותה לקידום ושמירת זכויות חולי הכליות (ע"ר)
כל הזכויות שמורות
עיצוב והקמת אתר CASIRER DESIGN CASIRER DESIGN LOGO

דילוג לתוכן